Realizace technických zařízení budov

Co děláme

Vytápění

Otopné soustavy, zdroje tepla, kotelny, výměníkové stanice, tepelná čerpadla. Veškeré otopné plochy, podlahové vytápění a solární systémy.

Zdravotně technické instalace (ZTI)

Vodovod, kanalizace & plynovod. Areálové a vnitřní rozvody všech dostupných systémů.

Vzduchotechnika (VZT)

Větrací a klimatizační systémy. Nucené odtahy a přívody včetně úpravy vzduchu. Zpětné získávaní tepla.

Chlazení

Lokální a centrální systémy chlazení budov. Klimatizační jednotky typu "SPLIT".

Měření a regulace (MaR)

Řízení otopných soustav, kotelen, strojoven VZT. Dálkové odečty měření tepla a spotřeby vody.

Reference

...nebo nás rovnou kontaktujte.