Reference

Rekonstrukce polyfunkční služebny Městské policie

Práce:

Dodávka VZT, ZTI / strojovna VZT 8 000 m3/h, chlazení 30 kW

Kde:

Lodecká 2, Praha 1

Termín:

červen 2012 – leden 2013

Náklad:

3,6 mil. Kč